Vyhľadať

Výzva vlastníkom nehnuteľností

JPRL, s.r.o., Vám oznamuje, že v najbližšom období vykoná výrub stromov a iných porastov v ochrannom pásme vedenia, a to pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia.

Skip to content