Vyhľadať

VZN o miestnych daniach na kalendárny rok 2024

Vážení občania, v prílohe si môžete prečítať všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na kalendárny rok 2024.

Skip to content