Vyhľadať

VZN o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vážení občania, v prílohe si môžete prečítať všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Skip to content