Vyhľadať

WIFI PRE TEBA

Vážení občania, nižšie nájdete všetky potrebné informácie ohľadom projektu Wifi pre Teba:

Názov projektu: Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071S913
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
Prijímateľ: Obec Horné Hámre, Č. 45, 966 71 Horné Hámre
Miesto realizácie: Obec Horné Hámre
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €


Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  • Elektrický stĺp s verejným osvetlením (48.50333775 ; 18.65644813)
  • Dom smútku (48.49611126 ; 18.67435455)
  • Obecný úrad (48.49786022 ; 18.66568565)
  • Bytový dom 159 (48.49494526 ; 18.67388248)
  • Nadstavba MŠ so 6 nájomnými bytmi (48.49753318 ; 18.66242409)
  • Stĺp elektrického vedenia s verejným osvetlením (48.49336685 ; 18.68557692)
  • Stlp verejného osvetlenia (48.50324889 ; 18.65579367)
  • Budova šatní TJ Klas Horné Hámre (48.49692176 ; 18.66364717)
  • Stĺp verejného osvetlenia (48.50113045 ; 18.65851879)
  • Stĺp verejného osvetlenia (48.49578422 ; 18.67283106)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 27.11.2019.


Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Skip to content