Zámer odpredaja pozemku

V prílohe nájdete zámer odpredaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce:

stranka2

Zámer odpredaja pozemku

Skip to content