Vyhľadať

Zasadnutie OZ

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň 18.11.2020 o 15.00 hod. t. j. stredu s nasledovným programom:

Zasadnutie OZ.pdf

Skip to content