Vyhľadať

Zber nebezpečného odpadu

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

08.04.2017 /sobota/

firmou ZEDKO s.r.o Banská Bystrica

Zber nebezpečného odpadu bude zrealizovaný: 8,00 hod. – zberné miesto pred Obecným úradom Horné Hámre.


Občania miestnych častí Žarnovická Huta, Majer, Pajer, Kostivrch, Kajlovka, Lipie ako aj z iných miestnych častí obce Horné Hámre môžu nebezpečný odpad zhromaždiť počas týždňa v zbernom dvore oproti obecnému úradu /za bránou/ počas pracovnej doby.

Občania, ktorí nemajú možnosť doviesť odpad na určené miesto, je potrebné nahlásiť svoje údaje na Obecný úrad v Horných Hámroch do 07.04.2017 /t.j. piatok/.

Zbierajú sa tieto druhy odpadov: všetky druhy elektroodpadov – veľké a malé domáce spotrebiče, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, spotrebná elektronika, svietidlá, žiarovky, žiarivky, neónky, elektrické náradie, elektronické hračky, meracie prístroje, batérie a akumulátory, automobilové, olovené batérie, nikel – kadmiové, ortuťové, alkalické, malé batérie, jedlé oleje na vyprážanie a varenie v uzavretých obaloch, železné a neželezné kovy meď, zinok, nikel, olovo, cín, bronz, nerez, hliník, mosadz, prázdne a použité tonery, odpadové káble.

Iné druhy odpadov ako sú vyššie uvedené neberú.

Skip to content