Vyhľadať

Zhodnocovanie, zber, zvoz a likvidácia BRO zložiek komunálneho odpadu

Dňa 2.11.2023 obce Kľakovskej doliny pokračovali v aktivitách zameraných na plnenie úloh Zhodnocovania, zberu, zvozu a likvidácie BRO zložiek komunálneho odpadu v súlade s plnením podmienok plnenia sledovaných ukazovateľov pre rok 2023, ktorý priniesol zásadný posun vo zvýšení % separácie vo všetkých obciach Kľakovskej doliny – Horné Hámre, Župkov, Hrabičov , Ostrý Grúň a Kľak. Každoročne je predpokladom primeraného udržania výšky poplatkov za zber, zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu pre nadchádzajúce obdobie vo všetkých obciach regiónu v rámci Združenia obcí Kľakovskej doliny neustále zvyšovanie % separácie za uplynulé obdobie, na základe ktorého sa stanovuje cena za skládkovanie 1t komunálneho odpadu na skládke.

Súčasne so záujmom očakávame či nadobudne účinnosť novej legislatíva od 1.1.2024, týkajúca sa spustenia dotrieďovania zložiek KO na skládke, čo by malo za následok zvýšenie nákladov na likvidáciu KO pre každú obec o 100%. A to aj napriek nášmu spoločnému úsiliu vytvárať podmienky , aby sa tak nedialo . Ale v tomto ako samosprávy ťaháme za kratší koniec , nakoľko sa zmena legislatívy udiala bez možnosti samospráv zvrátiť , zmeniť alebo pripomienkovať tento proces pre zabránenie týchto negatívnych dopadov pre všetkých občanov SR . Len pre informáciu obec Horné Hámre dosiahla historky najlepší výsledok a v roku 2022 dosiahla mieru separácie 73,27%, začo patrí poďakovanie aj všetkým občanom obce , že im táto oblasť každodenného života nie je ľahostajná.

Ďakujem Vám za pozitívny prístup v likvidácii všetkých zložiek komunálneho odpadu nielen s ohľadom na neustále sa zvyšujúce poplatky v tejto oblasti , ale aj pre ochranu životného prostredia a čistotu našej prírody , v ktorej žijeme.

Ing. Milan Mokrý

Skip to content