Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

V priložených dokumentoch nájdete tlačivá k potvrdeniam a žiadosť o pridelenie nájomného bytu v obci Horné Hámre.

Žiadosť o pridelenie bytu:

žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Tlačivá k žiadosti:

Potvrdenie z úradu práce

Potvrdenie o vlastníctve nehnuteľnosti

Potvrdenie o prijme

Potvrdenie k žiadosti 1

Potvrdenie k žiadosti 2

Čestné prehlásenie

Skip to content