Vyhľadať

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Vážení občania, v prílohe si môžete prečítať návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2024.

Skip to content