Výrub drevín v ochrannom pásme el. vedenia

Vážení občasnia, dovoľujeme si vás informovať o nasledovnom výrube drevín:

OZNÁMENIE O VÝRUBE DREVÍN V OCHRANNOM PÁSME EL. VEDENIA (pdf.)

Skip to content