Vyhľadať

Sociálny podnik Horné Hámre

Práve prezeráte: Služby

Poskytované služby od 1.4.2023

 • Kosenie pozemkov a záhrad
 • Pílenie, štiepanie a ukladanie dreva
 • Odstraňovanie a odvoz náletových drevín
 • Vypratávanie nehnuteľností – domov, chát a pod.
 • Zabezpečenie vývozu stavebného a drobného odpadu (okrem nebezpečných odpadov)
 • Búracie práce drobného rozsahu
 • Ručná úprava pozemkov
 • Pomocné práce rôzneho druhu
 • Iné práce podľa dohody

Cenník služieb

Spoločnosť Sociálny podnik, s. r. o. , r. s. p. má registrované tieto predmety činnosti:

 1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  Deň vzniku oprávnenia: 09.03.2022
 2. Prípravné práce k realizácii stavby
  Deň vzniku oprávnenia: 09.03.2022
 3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  Deň vzniku oprávnenia: 09.03.2022
 4. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu
  Deň vzniku oprávnenia: 09.03.2022
 5. Čistiace a upratovacie služby
  Deň vzniku oprávnenia: 09.03.2022
 6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  Deň vzniku oprávnenia: 09.03.2022
 7. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  Deň vzniku oprávnenia: 09.03.2022
 8. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  Deň vzniku oprávnenia: 09.03.2022
 9. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  Deň vzniku oprávnenia: 09.03.2022

Od 01.04.2023 je Sociálny podnik s.r.o., r.s.p. registrovaný ako platiteľ DPH.

Sadzby DPH:

 • fyzické osoby – nepodnikatelia a obce ……………….. 10% DPH
 • podnikateľské subjekty …………………………………………………………. 20% DPH
Skip to content